Actiris

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) beheerde, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een procedure voor de verkoop van een gebouw van 19.000 m², tegenover de Beurs,  te midden van de nieuwe voetgangerszone.

Het pand, dat tot voor kort Actiris (Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling) huisvestte, beslaat meer dan de helft van het driehoekige stratenblok tussen de Anspachlaan, de Paul Devauxstraat en de Kiekenmarkt in het hart van de stad. Het bestaat uit zeven verdiepingen boven het winkelgedeelte op het gelijkvloers.

De verkoop van het gewestelijke pand verloopt via een procedure ‘verkoop onder voorwaarden’. De MSI heeft er bijzondere aandacht aan besteed om naast de prijs ook rekening te houden met voorwaarden die verbonden zijn aan de architecturale kwaliteit, de mix van functies en de activiteiten in het gebouw, gezien de strategische ligging van het pand.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers