De MSI publiceert een opdracht voor een ontwerpteam voor de bouw van het nieuwe opleidingscentrum Safe.brussels

De Brusselse regering heeft beslist om alle veiligheids-, preventie- en nooddiensten (interventie, opleiding en training) samen te brengen op één site. Daartoe coördineert de MSI de bouw van de nieuwe hoofdkazerne van de Dienst Brandweer en de Dienst Medische Hulp (DBDMH) en publiceert een opdracht voor een ontwerpteam voor de  bouw van een nieuwe opleidingscentrum.

Door dit samenbrengen zullen talrijke operationele synergiën en aanzienlijke schaalvoordelen bereikt worden. Het toekomstige opleidingscentrum zal worden ondergebracht in een bestaand gebouw en zal worden verbouwd om plaats te bieden aan een ontvangstruimte, trainingsfaciliteiten (simulatie, virtual reality en laboratoriumruimten), kantoren en logistieke ruimten. De oppervlakte van het programma wordt geraamd op 3.349 vierkante meter. 

Voor de uitvoering van dit project is de MSI op zoek naar een multidisciplinair team bestaande uit een architect, een stabiliteitsingenieur, een ingenieur speciale technieken, een EPB-adviseur, coördinatie veiligheid en gezondheid en adviseur akoestiek.

De geschatte duur van het contract is 48 maanden. De start van de werkzaamheden is gepland voor 2027.

Link:

323814-2024 - Mise en concurrence - TED (europa.eu)

More on