DBDMH – Toekomstige hoofdkazerne

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de taak van gedelegeerd opdrachtgever voor de toekomstige nieuwe hoofdkazerne van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) op het terrein van het Port Business Park (het vroegere TACT), in de buurt van Thurn & Taxis.

Het terrein van ongeveer 1,5 hectare voor deze toekomstige hoofdkazerne van de Brusselse brandweer is gesitueerd tussen de TIR-terminal en het park van Thurn & Taxis. Het ligt aan de binnenkant van een stratenblok, achter de gebouwen aan de Havenlaan, de Stapelhuisstraat en de Dieudonné Lefèvrestraat.

De geplande nieuwe kazerne is bestemd voor de diensten van de DBDMH die nu in de Helihavenlaan liggen, aan de andere kant van het kanaal.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de taak van de Brusselse regering om het bouwproject van deze nieuwe DBDMH-kazerne op het terrein van het Port Business Park te coördineren als opdrachtgever.

In december 2020 startten enkele werkgroepen met de teams van de DBDMH om de specifieke behoeften van de brandweerlieden te identificeren. Ook de financiële en juridische aspecten van het project worden onderzocht binnen deze werkgroepen. Als zij hun conclusies hebben geformuleerd, kan het bestek voor de bouw van de nieuwe kazerne worden afgewerkt.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers