MSI lanceert overheidsopdracht voor bouw nieuwe brandweerkazerne voor DBDMH

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een overheidsopdracht met Europese bekendmaking voor de selectie van een private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe stafkazerne van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht betreft de bouw van ongeveer 46.000 m² voorzieningen, verdeeld over verschillende functies die nodig zijn voor de goede werking van de stafkazerne en de DBDMH, zoals interventieruimtes, logistieke, technische en administratieve ruimtes, en rust - en verblijfsruimtes voor de ploegen van wacht. De gekozen site voor de vestiging van de kazerne is gelegen op een terrein in het Port Business Park met een oppervlakte van ongeveer 17.500 m².

De MSI treedt op binnen haar functie als gedelegeerd opdrachtgever voor de DBDMH, op verzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, licht toe: “We moeten een gebouw ontwerpen dat over tientallen jaren nog voldoet aan de behoeften van de DBDHM. Onze doelstelling is een kazerne op mensenmaat te behouden, die goed geïntegreerd is in de omgeving. De kazerne moet 24/7 gebruikt kunnen worden en diverse stromen van activiteiten toelaten, op verschillende niveaus en met verschillende ritmes, zoals interventies, logistieke bewegingen en menselijke stromen. We willen een voorbeeldig gebouw neerzetten, dat beantwoordt aan huidige en toekomstige milieudoelstellingen. Dat betekent dat we ten eerste moeten anticiperen op de vereiste flexibiliteit door de veranderende behoeften van de bevolking en ten tweede op de vereiste modulariteit door de evolutie van de werkgewoonten.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, legt uit dat “de MSI bijzondere aandacht zal hebben voor de duurzaamheid van het project van de nieuwe stafkazerne, dat een voorbeeldfunctie heeft. Tijdens de volledige ontwikkeling zullen we de ontwerpers vragen om te kiezen voor oplossingen die de maximale duurzaamheid bevorderen. Ten eerste door de impact op het milieu, het comfort en de gezondheid te beperken. Ten tweede door rekening te houden met deze impact over de hele levensduur van het gebouw en de gebouwelementen. De globale en duurzame visie van het gebouw zal tijdens alle fasen van het project worden beoordeeld.”

De MSI wil dit project concretiseren via een gestructureerde publiek-private samenwerking op basis van de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain). Onverminderd de bepalingen van het bestek, dat in de tweede fase wordt overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten, draagt de gekozen opdrachtnemer het risico van het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende dertig jaar.

  • Aanvragen tot deelname moeten worden ingediend voor 16 mei 2022 om 11 uur.
  • De bekendmaking van de opdracht met alle informatie is te vinden op www.publicprocurement.be.
More on