Gewest selecteert 5 ontwerpteams voor nieuwe sportvoorziening aan het Vergotedok

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, op basis van het analyserapport van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en in overleg met Brussel-Stad, 5 teams geselecteerd uit de 58 inzendingen die binnenkwamen op de Europese overheidsopdracht voor de bouw van een gewestelijke sportvoorziening tussen de Rederskaai en de Groendreef aan het kanaal.

De bouw van de sportvoorziening maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 1 ‘Citroën-Vergote’. Het is een van de projecten die zijn gepland aan het kanaal, waaronder het opknappen en uitbreiden van het Maximiliaanpark, de heraanleg van het plein van het Monument aan de Arbeid en de bouw van voorzieningen aan de Havenlaan, zoals de concertzaal van Magasin 4.

De 5 multidisciplinaire teams (1) die zijn geselecteerd voor de tweede fase van deze overheidsopdracht worden nu uitgenodigd om een offerte in te dienen met een schets van hun ontwerp. Het gaat om de volgende bureaus:
- B-architecten NV
- Bel architecten – Crit architects – Weinand
- Dierendonckblancke – Robbrecht en Daem architecten
- Label architecture – Muoto
- URA – RRA

Dit sportcentrum van ongeveer 5.400 m² bruto-oppervlakte op een terrein van zo’n 2.600 m² zal bestaan uit een omnisporthal, een turnzaal, een klimzaal, padelterreinen en een cafetaria. De gewestregering heeft het gedelegeerde opdrachtgeverschap toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die het project ten uitvoer zal brengen. Na de oplevering zal het worden beheerd door Brussel-Stad.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, merkt op dat “dit emblematische project uit de eerste golf van stadsvernieuwingscontracten enerzijds een antwoord wil bieden op het gebrek aan sportvoorzieningen voor de bewoners van dit deel van Brussel en voor alle Brusselaars in het algemeen en anderzijds meer leven wil brengen in deze zone tussen het kanaal en de Noordwijk door een divers publiek aan te trekken.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, benadrukt dat “het aantal inzendingen die de MSI heeft ontvangen aantoont hoeveel interesse er is voor dit ambitieuze gewestelijke project, dat een onbekende plek bij het merendeel van de Brusselaars opnieuw tot leven zal brengen. Daar kan ik me alleen maar over verheugen, want het belooft veel goeds voor dit project en in het algemeen voor de evolutie van het kanaalgebied, waar de MSI betrokken is bij nog andere overheidsprojecten, zoals de concertzaal van Magasin 4 en de brandweerkazerne.”

(1) Architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise in milieu en duurzaamheid, coördinatie veiligheid en gezondheid, akoestiek.

More on