Sportvoorziening Rederskaai

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is aangesteld als gedelegeerd opdrachtgever voor de bouw van een sportvoorziening voor het gewest aan het Vergotedok, ter hoogte van de zwaaikom van het kanaal.

Deze nieuwe constructie van ongeveer 5.400 m² bruto oppervlakte wordt gebouwd op een braakliggend terrein van zo’n 2.600 m² dat eigendom is van de Haven van Brussel.

In het toekomstige gebouw komen een multisportzaal, een turnzaal, een klimzaal, padelterreinen en een cafetaria.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting

In het kader van het stadsvernieuwingscontract 1 ‘Citroën – Vergote’ treedt de MSI op als gedelegeerd opdrachtgever voor het Brussels Gewest, in haar rol als coördinator van de territoriale ontwikkeling in Brussel, belast met de uitvoering van grote stadsvernieuwingsprojecten en projecten voor regionale openbare voorzieningen. Voor dit project werkt de MSI samen met Brussel-Stad, dat de infrastructuur na de oplevering zal beheren, evenals met Urban.brussels, dat verantwoordelijk is voor het SVC. Met de Brusselse bouwmeester en de cel Sport van perspective.brussels werkt de MSI samen tijdens de initiële fasen van het project.

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers