MSI zoekt ontwerpers voor nieuwe sportvoorziening aan het kanaal

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding(1) voor de selectie van een multidisciplinair team voor het ontwerp en de bouw van een sportvoorziening met gewestelijke uitstraling tussen de Rederskaai en de Groendreef in 1000 Brussel. De MSI is de gedelegeerde opdrachtgever voor de realisatie van deze sportinfrastructuur binnen het stadsvernieuwingscontract 1 ‘Citroën-Vergote’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit nieuwbouwproject betreft ongeveer 5.400 m² bruto-oppervlakte die wordt gebouwd op een terrein van zo’n 2.600 m² aan het Vergotedok, ter hoogte van de zwaaikom van het kanaal. Dit geplande gebouw zal bestaan uit een omnisporthal, een turnzaal, een klimzaal, padelterreinen en een cafetaria. Na de oplevering wordt het beheerd door Brussel-Stad.

Meer informatie staat hier.

De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelname aan de eerste fase van de aanbesteding is vastgelegd op maandag 15 februari 2021 om 11 uur.

De overheidsopdracht is beschikbaar op www.publicprocurement.be

(1) Volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise in milieu en duurzaamheid waaronder EPB-coördinatie, coördinatie veiligheid en gezondheid, akoestiek, burgerparticipatie)

More on