Inhuldiging van 4 gerestaureerde emblematische gebouwen van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, opende woensdagmiddag op feestelijke wijze vier opmerkelijke gebouwen van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, na de externe restauratie die werd geleid en gefinancierd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en uitgevoerd door Origin Architecture & Engineering.
De grote tribune, de kleine tribune, het weeglokaal en de toren van de scheidsrechters, waarvan de restauratie recent voltooid werd, zullen open zijn voor het publiek op de Erfgoeddag op zondag 18 september.   

De minister-president knipte het symbolische lint door in gezelschap van Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in samenwerking met de Directie Monumenten en Landschappen dit ambitieuze restauratieproject met een totale kostprijs van 6 miljoen euro leidde en financierde; van Charlotte Nys, vennoot van het Brusselse bureau Origin Architecture & Engineering, dat gespecialiseerd is in de restauratie en renovatie van monumenten en landschappen; en van Michel Culot, gedelegeerd bestuurder van Droh!me Invest, waaraan de MSI een concessie verleende voor de exploitatie van de voormalige hippodroom voor recreatieve, educatieve en culturele doeleinden met respect voor dit beschermde monument van 32,5 hectare.

In samenwerking met experts van Origin organiseert Droh!me rondleidingen op zondag 18 september, tussen 10 en 18 uur, in het kader van de Erfgoeddag.

Minister-president Rudi Vervoort: “Ik wil de MSI en Origin feliciteren voor de kwaliteit van de restauratie, die deze vier gebouwen in hun oude luister heeft hersteld. Met dit project heeft de MSI de belangrijke bouwwerken van het beschermde monument van de voormalige hippodroom opnieuw toegankelijk gemaakt. Dit zal de aantrekkingskracht van het complex versterken en via de concessie die is verleend aan Droh!me bijdragen aan de doelstellingen van het Brussels Gewest voor deze ‘toegangspoort’ tot het Zoniënwoud: ontvangst van gezinnen, restauratie van belangrijk erfgoed en bescherming van het leefmilieu.”

Gilles Delforge onderstreepte: “De succesvolle voltooiing van dit emblematische restauratieproject, waarbij eveneens de concessie voor de ontwikkeling van de site werd verleend en gemonitord, toont aan dat de MSI in staat is om de zeer gediversifieerde opdrachten van het Gewest tot een goed einde te brengen.”

Gezinnen ontvangen, erfgoed restaureren, milieu beschermen: de doelstellingen van het Gewest en de rol van de MSI

Met zijn ligging aan de rand va het Zoniënwoud, op het kruispunt van de Rooseveltlaan en de Terhulpsesteenweg, is de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde een echte toegangspoort tot het Zoniënwoud. De site van 32,5 hectare bestaat uit

de oude renbaan en in totaal 29 gebouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft hier drie grote doelstellingen na: het natuurlijke en historische erfgoed behouden; een groene recreatieve ruimte ontwikkelen waar gezinnen gebruik van kunnen maken; de recreatieve, educatieve en culturele functies van de site ontwikkelen, evenals de functie van ‘toegangspoort’ tot het Zoniënwoud.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleende in 2012 een erfpacht van 99 jaar aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), met als opdracht enerzijds de patrimoniale restauratie van de belangrijkste gebouwen op de site en anderzijds de organisatie van de ontwikkeling en animatie door middel van een concessie.

De eerste fase van de restauratie werd toevertrouwd aan de firma Group Monument, die gespecialiseerd is in de restauratie van bouwwerken met een kunsthistorische waarde. Deze fase startte op 12 augustus 2014 en de vier opmerkelijke gebouwen, waarvan Origin Architecture & Engineering de restauratie van de buitenschil voor de MSI op zich nam, werden dus plechtig geopend op woensdag 14 september 2016.

Voor de ontwikkeling van deze groene recreatieruimte lanceerde de MSI een Belgische en Europese offerteoproep op basis van strenge selectiecriteria, zoals respect en valorisatie van het natuurlijke en architecturale erfgoed, en gratis toegang tot het grootste deel van de site. De opdracht werd toegewezen aan Droh!me Invest als concessiehouder van de site voor een periode van vijftien jaar, die inging op 1 juli 2014. Droh!me Invest heeft onder meer de taak om drie van de ingehuldigde gebouwen in te richten.

Origin herstelt de hippodroom in zijn oude luister

De restauratiefilosofie van Origin Architecture & Engineering voor dit project en voor vele andere uitzonderlijke gebouwen is een toekomst geven aan de rijkdom van het verleden met een benadering die het erfgoed respecteert. De restauratie brengt de oorspronkelijke pittoreske sfeer van de gebouwen terug, zonder te streven naar een totale authenticiteit ten opzichte van de vele onomkeerbare transformaties die in de loop van tijd zijn uitgevoerd. Een bijkomende doelstelling is om de verbanden tussen de gebouwen beter leesbaar te maken.

Het sterke multidisciplinaire team van 29 specialisten van Origin (architecten, ingenieurs, historici) zorgde voor alle studies en de begeleiding van de restauratie van de vier emblematische gebouwen van de renbaan, die zijn hippische activiteiten eind 1995 staakte.

De oorsprong van de hippodroom van Bosvoorde gaat terug tot 1875, toen de landschapsarchitect Edouard Keilig de plannen voor de renbaan opmaakte. De grote en de kleine tribune zijn gebouwd in 1878 in een eclectische, pittoreske stijl, die belangrijke architecturale en technische of historische kwaliteiten vertoont. Oorspronkelijk was de grote tribune voorzien van houten gaanderijen en trappen, gevels opgebouwd uit lagen in valse baksteen en uitkragende kroonlijsten, die vandaag verdwenen zijn. Hij is meermaals verbouwd en vergroot, maar het volume en de oorspronkelijke functie zijn nog steeds leesbaar. De kleine tribune kende weinig wijzigingen aan het exterieur, waardoor dit gebouw een representatieve getuige is van de oorspronkelijke constructie van de hippodroom. Het primitieve gebouw van het weeglokaal, dat werd gebouwd in 1900 in eclectische stijl met typeringen uit de art nouveau, heeft zijn kwaliteiten en authenticiteit behouden. In 1951 voegde architect Breydel hier een modernistische uitbreiding aan toe, die bestaat uit een klein betonnen volume met een volledig

beglaasd niveau op palen voor een panoramisch zicht over de renbaan. Deze architect bouwde ook de toren van de scheidsrechters, die ook de ‘starttoren’ wordt genoemd, in een modernistische stijl.

Droh!me Melting Park, recreatiepark van een nieuwe generatie

Voor de exploitatie van de site ontwikkelde Droh!me Invest, een dochter van VO Group, een innovatief project. Droh!me Melting Park is een recreatiepark van een nieuwe generatie met een sterke maatschappelijke ambitie. De ludieke, pedagogische en recreatieve activiteiten zijn georganiseerd rond vijf thema’s: natuur, sport, cultuur, educatie en ontspanning. Ambities: de natuur en de biodiversiteit in de stad promoten, gezinnen samenbrengen, een sterke band creëren met het Zoniënwoud en een populaire bestemming worden op toeristisch, cultureel en educatief gebied.

Droh!me werkt aan een reeks ambitieuze projecten, zoals de binneninrichting van de gerestaureerde gebouwen, maar biedt nu reeds op regelmatige of eenmalige basis, afhankelijk van het geval, enkele culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. Zo organiseert Droh!me op zondag 18 september, ter gelegenheid van de autovrije zondag en de erfgoed dag, Lazy Sunday, een ontspannend en interessant evenement dat vooral gericht is op gezinnen. Van 9 tot 22 uur biedt Lazy Sunday een unieke combinatie van leuke activiteiten: collectieve cursussen voor de sportievelingen, brunch, biowinkels, kunsttentoonstelling, rondleidingen, concerten …

More on