Josaphat: het openbaar onderzoek voor het plan van aanleg vanaf 16/09

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Brusselse Regering op 1 juli een aangepaste versie van het ontwerp van het RPA Josaphat goedgekeurd. Dat ontwerp werd fundamenteel gewijzigd en aangevuld op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties, maar houdt ook rekening met de bedenkingen en alternatieve voorstellen van de burgers.

More on