Mediacentrum van mediapark.brussels: oproep aan ontwerpers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert vandaag een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw van het mediacentrum. Dit gebouw is een van de eerste concrete realisaties in het kader van het project mediapark.brussels en zal het uithangbord zijn van mediapark.brussels. Het project moet met zijn architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers aantrekken én het moet de kwaliteitsstandaard bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel, dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

  • zetel van de regionale televisie BX1;
  • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
  • kantoren voor Screen.Brussels;
  • lokalen voor een opleidingscentrum;
  • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen. Het programma bestaat  onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

Het gebouw bestrijkt bovengronds een bruto-oppervlakte van om en bij de 9.000 m² en telt kelderverdiepingen, die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 13 maart 2017 vóór 11u.

Het ereloon ligt vast op 11,8%. Elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient en dat 50% van de punten van de gunningscriteria behaalt, krijgt een vergoeding van 10.000 euro.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

More on