mediapark.brussels

Tussen de Leuvensesteenweg, de Reyerslaan en de E40 naar Luik, in het oosten van Brussel, ligt het strategisch gebied Reyers, dat een aantal grote ontwikkelingsprojecten concentreert, zoals het ambitieuze mediapark.brussels. Over een paar jaar zullen die resulteren in een grondig vernieuwde, diverse, creatieve en bruisende wijk, gericht op de mediasector en de creatieve sector.

Dit bijzondere stadsdeel van 175 hectare is een lappendeken van grote stratenblokken en stedelijke voorzieningen (omroepgebouwen van de VRT en RTBF, bedrijfszones, sport- en winkelcentra, begraafplaatsen…). Hun omheiningen en de wegeninfrastructuur er omheen vormen grote stedelijke barrières. Er liggen onder meer 60 mediabedrijven die samen ongeveer 5.000 werknemers hebben (waaronder de 2.400 van de VRT en de 1.100 van de RTBF).

Om het enorme ontwikkelingspotentieel van dit strategische gebied te activeren heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief genomen een richtplannen van aanleg (RPA) te ontwikkelen voor de volledige herstructurering van de site van 20 hectare die tot nu toe van de VRT en RTBF was, in samenwerking met de twee omroepen en de gemeente Schaarbeek. De twee omroepen hebben intussen besloten om hun nieuwe gebouw te vestigen op het terrein, maar verder weg van de Reyerslaan en met een kleinere grondoppervlakte.

De ambitie van het gewest is: de aanleg van een nieuw ontwikkelingsgebied van zo’n 382.000 m²; de levenskwaliteit in deze wijken een centrale plaats geven en de wijken onderling verbinden; de functies van huisvesting, handel, dienstverlening en recreatie integreren; en het bestaande economische weefsel versterken met een innovatief ecosysteem dat gericht is op de mediasector en de creatieve sector. Dat gebeurt door de aanleg van 9,5 hectare openbare ruimte, de bouw van ongeveer 1.600 woningen, met bijbehorende diensten en voorzieningen (winkels, scholen, crèches, …), de inrichting van 30.000 m² voor de vestiging van nieuwe activiteiten uit de mediasector, enz.

Rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

  • De MSI is belast met de concrete uitvoering van mediapark.brussels: coördinatie; selectie van publieke en private operatoren voor de bouw van infrastructuur, woningen, voorzieningen en diensten; investeerders zoeken …
  • De MSI is zelf ook eigenaar van een terrein aan de Reyerslaan, tussen het premetrostation Diamant en de ingang van de RTBF, aan de afrit van de E40, waar een grote voorziening van het toekomstige mediapark.brussels zal komen: het mediacentrum Frame.

 

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site

Bijgewerkt: 10.04.2024

Project managers