mediapark.brussels

Gelegen tussen de Leuvensesteenweg, de Reyerslaan en de snelweg E40 richiting Luik, in het oosten van Brussel, concentreert de strategische zone Reyers verschillende grote stadsontwikkelingsprogramma's, waaronder het ambitieuze Mediapark.brussels.

Deze zullen binnen enkele jaren een vernieuwde, gemengde, open en levendige wijk maken, gericht op media en creatieve industrieën. Binnen de strategische zone Reyers zijn ongeveer zestig mediabedrijven gevestigd, met in totaal ongeveer 5.000 werknemers (waarvan 1.100 bij de RTBF en 2.400 bij de VRT).

De MSI is belast door de regionale overheid met de operationele uitvoering van het programma Mediapark.brussels; als gedelegeerd bouwheer coördineert zij vastgoedoperaties, selecteert en onderhandelt zij met zowel publieke als private spelers voor de ontwikkeling van infrastructuur, woningen, algemene diensten en openbare voorzieningen, stuurt zij technische en haalbaarheidsstudies aan en zoekt zij investeerders.

Om het enorme ontwikkelingspotentieel van deze 20 hectare grote site te benutten, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder leiding van perspective.brussels, een Ruimtelijk Plan van Aanleg (RPA Mediapark) ontwikkeld voor de volledige herinrichting van de terreinen, die voorheen door de RTBF en de VRT werden ingenomen, in samenwerking met deze omroepen en de gemeente Schaarbeek.

Beide publieke omroepbedrijven besloten om een nieuw, compactere hoofdkantoor te bouwen, inspelend op de recente ontwikkelingen in mediatechnologieën, in het hart van de site, teruggetrokken van de Reyerslaan. De verhuis van RTBF en VRT naar hun nieuwe gebouwen is gepland in 2026 – 2027. Vervolgens zal MSI van start gaan met de afbraak van de bestaande gebouwen. De afbraak zal ongeveer 4 jaar in beslag nemen en ruimte maken voor de nieuwe ontwikkeling. 

Rondom deze kantoren streeft het gewest naar de ontwikkeling van ongeveer 200.000 m² nieuwe vastgoedprojecten die zullen bijdragen aan de levenskwaliteit en dynamiek van deze nieuwe wijk, en die de wijk zullen verbinden met het bestaande weefsel. Deze projecten zullen woonfuncties omvatten (+/- 1.400 openbare en private woningen), commerciële en dienstverlenende voorzieningen (scholen, kinderdagverblijven, ...), recreatieve voorzieningen, productieve activiteiten en kantoren; met de expliciete intentie om het bestaande economische weefsel te versterken via een innovatief ecosysteem gericht op media en creatieve sectoren. Deze functies zijn gegroepeerd rond een royale centrale publieke ruimte van bijna 10 hectare, die tevens ruimte biedt aan de lokale biodiversiteit; het RPA Mediapark voorziet namelijk in het ‘ontoegankelijk maken’ van ten minste twee hectare.

BELIRIS stelde in 2022 het consortium Studio Paolo Viganò, Fallow en Egis aan voor de opmaak van het ontwerp van de publieke ruimte om de nieuwe stadswijk te ontsluiten. Het ontwerp van de publieke ruimte is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren: de gewestelijke instanties : Brussel Leefmilieu, Brussel Mobiliteit, Perpsective, Urban, BMA; de gemeente Schaarbeek, VRT en RTBF. In 2024 wordt een eerste vergunningsaanvraag voor de inrichting van de publieke ruimte aan de oostzijde ingediend.

De MSI is zelf eigenaar van een perceel aan de Reyerslaan, tussen het Diamant-premetrostation en de huidige ingang van de RTBF, bij de afrit van de E40. MSI realiseert hier een belangrijke voorziening van het ecosysteem Mediapark.brussels : Frame, het mediahuis, de opening is gepland in 2025.

Project managers

  • Ann-Sophie DOESBURG
  • Eva FONTEYN
  • Fabio DORE