Officiële start voor Frame, visitekaartje van mediapark.brussels

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, heeft vandaag, dinsdag 6 juli 2021, de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) bouwt deze constructie van 8.157 m² bruto op 7 verdiepingen (kelder + gelijkvloers + 5 verdiepingen) op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, niet ver van de gebouwen van de VRT en de RTBF. Frame wordt gebouwd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal onder meer plaats bieden aan de regionale tv-zender BX1 en aan een coworkingruimte en een bedrijvencentrum die zijn gericht op de mediasector. De MSI hoopt het gebouw klaar te hebben en de eerste gebruikers te ontvangen in 2024.

Tijdens de officiële start van de werken zei minister-president Rudi Vervoort dat “het begin van de bouw van Frame een belangrijke stap is in de ontwikkeling van mediapark.brussels. Dit stedenbouwkundig project van het Brussels Gewest zal de huidige, gesloten site van de Vlaamse en Franstalige openbare omroepen transformeren tot een echte Brusselse wijk. Een open wijk, opgebouwd rond een groot openbaar park van 9,5 hectare en de toekomstige nieuwe gebouwen van de VRT en de RTBF. Een wijk die doelbewust is opgezet met verschillende functies, zoals woningen, winkels, scholen en bedrijven, die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars. Ook een wijk die is gericht op de mediasector en de creatieve sector, want het Brussels Gewest wil inspelen op de bloei van deze sectoren om zijn algemene ontwikkeling voort te stuwen. Frame is een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels die zullen verrijzen en zal een uithangbord zijn voor deze nieuwe creatieve Brusselse wijk die het Gewest er wil uitbouwen. Als je kijkt naar de integratie van de verschillende operatoren, functies en diensten in het gebouw, dan wordt Frame een soort ‘geconcentreerd mediapark.brussels’, een ‘visitekaartje’ van mediapark.brussels. De ontwikkeling van een mediapool als groeisector voor werkgelegenheid in het Brussels Gewest krijgt bovendien de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (van bijna 16 miljoen euro) voor deze toekomstige pijler van mediapark.brussels. En die van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel (ter hoogte van 4,5 miljoen euro) voor de installatie van BX1 in het gebouw.”

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) is “zeer verheugd over de start van de werken, die een grote stap zijn in de twee hoofdopdrachten van de MSI. Enerzijds is Frame een belangrijke schakel van mediapark.brussels, waarvan de MSI de operationele ontwikkeling op zich neemt in haar rol als coördinator van grote regionale stadsontwikkelingsprojecten. Anderzijds is Frame de eerste van de zeer diverse reeks regionale overheidsvoorzieningen (museum, concertzaal, brandweerkazerne, sportvoorziening, ...) die de MSI de komende jaren zal realiseren. Daarnaast zal Frame als visitekaartje van mediapark.brussels ook een uithangbord zijn voor de Belgische architectuur en bouwkunst. De architecten van het bureau Baukunst hebben met hun partners van het bureau Bruther en het hele ontwerpteam een innovatief gebouw ontworpen, dat zich kan aanpassen aan de snelle evoluties in de wereld van de media. De firma’s BAM Interbuild en Groven+ zullen al hun kennis en vaardigheden moeten benutten om dit gebouw te plaatsen.”

Maroun Labaki, voorzitter van de raad van bestuur van BX1, onderstreepte dat “Frame het symbool – en het instrument – van al onze ambities zal zijn. Ambities voor onszelf, uiteraard, als regionale openbare omroep. We willen de Brusselaars nog beter bedienen door ons aan te passen aan hun nieuwe gewoonten om informatie te consumeren. En ambities voor Brussel, de stad waar we zo veel van houden. Ze moet zichzelf blijven en tegelijkertijd “groot worden”, met haar mooie diversiteit, haar tradities en haar passies, haar lef, niet alleen als hoofdstad van België en Europa, maar ook als hoofdstad van de Europeanen en de Europese waarden.”

De MSI koos de naam van het gebouw in overleg met enkele actoren uit de Brusselse mediasector, waaronder BX1. Frame (Brussels media community) verwijst naar het “kader” dat het gebouw zal bieden aan de bloei van een media-ecosysteem. En ook naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel; naar het “venster" op media.brussels dat het zal vormen; naar de cadrage van het beeld in de visuele media; en naar de frames die worden gebruikt in webdesign.

More on