Tijdelijk park Evenepoel, een voorproefje van mediapark.brussels

Op de site van mediapark.brussels opent een park van meer dan een hectare, toegankelijk via de Evenepoelstraat, van 15 juni tot 21 augustus, van woensdag tot zondag van 14.30 tot 21 uur. Omwonenden kunnen hier wandelen, uitrusten en picknicken; kinderen kunnen er spelen en jongeren sporten in de schaduw van de grote bomen.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels), dat de ontwikkeling van mediapark.brussels aanstuurt, coördineert de opening van dit tijdelijk park op een deel van de site in nauw overleg met de volgende partners:

  • het Gewest, dat het project gedeeltelijk financiert;
  • de Union des Locataires de Schaerbeek, die de vijf animatoren heeft aangeworven die tijdens de openingsuren aanwezig zullen zijn;
  • de gemeente Schaarbeek, die deze aanwervingen cofinanciert en een deel van het activiteitenprogramma zal verzorgen;
  • de Schaarbeekse Haard, die de personeelskosten cofinanciert en via haar gemeenschapswachten voor de dagelijkse aanwezigheid op het terrein zal zorgen;
  • de VRT, die het terrein ter beschikking stelt en instaat voor de netheid en de bewaking ’s nachts.

 

Minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, legt uit dat "deze gedeeltelijke en tijdelijke opening van mediapark.brussels voortvloeit uit de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om meer toegang tot groen te geven aan de Brusselaars, van wie velen niet beschikken over een tuin. Bovendien geeft dit tijdelijk park een voorproefje van de toekomstige groene ruimten die op termijn opengesteld zullen worden voor de omwonenden op andere delen van de site mediapark.brussels. Deze ruimten worden verbonden met de omliggende wijken via nieuwe wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Het Gewest heeft de opdracht gegeven aan de MSI om op de plaats van het huidige afgesloten terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF een wijk te creëren die openstaat naar de stad. De diverse functies (nieuwe gebouwen voor de VRT en RTBF, woningen, bedrijven, winkels, scholen, crèches...) worden gebouwd rond een open, met bomen beplante ruimte van ongeveer 9,5 hectare.

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, preciseert dat "de MSI een toegang heeft gecreëerd in de Henri Evenepoelstraat naar het tijdelijk park, aan de achterkant van de gebouwen van de Schaarbeekse Haard, waar ze een aantal kleine voorzieningen heeft geïnstalleerd: een picknickplaats, sport- en vrijetijdsuitrusting, lokalen voor de animatoren, enz. Ik bedank de partners die ons hebben gesteund toen wij dit idee voorstelden voor deze plaats: het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek, de Schaarbeekse Haard, de Union des Locataires de Schaerbeek, de VRT en de RTBF. We hebben dit tijdelijk park al getest in de zomer van 2021, maar toen hebben we de verspreiding van de informatie over de opening beperkt tot de bewoners van de Henri Evenepoelstraat en de Jules Lebrunstraat. Zo konden we nagaan dat de opening van het park geen overlast bezorgde aan de directe buren. Aangezien alles goed verlopen is, herhalen we de ervaring dit jaar, met een ruimere bekendmaking."

Cécile Jodogne, de burgemeester van Schaarbeek, voegt eraan toe: "Tijdens de hele zomer zullen we drie manden lang in alle wijken, op onze pleinen en in onze parken, een waaier van activiteiten aanbieden aan de meest uiteenlopende doelgroepen. Voor het tweede jaar op rij is de tijdelijke opening van dit park een buitenkansje voor de buurtbewoners, die vanaf september het nodige geduld zullen moeten oefenen wanneer de werken starten in dit deel van de stad."

Anne Timmermans, algemeen directeur van de Schaarbeekse Haard, geeft aan dat "de Schaarbeekse Haard, gezien het succes van vorige zomer, verheugd is om dit mooie project opnieuw uit te voeren, want het creëert verbinding en geeft meer inhoud aan de relatie tussen eigenaar en huurder. Door de samenwerking met de bewoners verbeteren we de sociale cohesie en de levenskwaliteit van iedereen."

Quentin Charon, coördinator van de Union des Locataires de Schaerbeek, voegt eraan toe dat "de vzw Union des Locataires de Schaerbeek sterk verankerd is in het lokale weefsel via de ontwikkeling van het Project voor Sociale Cohesie Reyers. We hebben de opening van het tijdelijke park in mediapark.brussels aangegrepen om een animatieteam aan te nemen dat de plek tot leven zal brengen in de zomer van 2022. Hun acties zullen in het teken staan van luisteren, gezelligheid, ontmoeting en activiteiten voor jong en oud. Het algemene idee is dat we samenwerken met de sociale huurders om hun stem te laten horen in de aanstaande transformatie van hun wijk."

More on