Mediapark: het plan voor de toekomstige wijk goedgekeurd door de Brusselse Regering

Met de beslissing van de Ministerraad op donderdag 25 april is de ultieme stap gezet in de uitwerking van het plan van aanleg Mediapark. Dit ambitieuze plan voorziet in de herbestemming van de Reyers-site met de televisiezenders RTBF en VRT tot een woonpool gericht op de mediasector. Naast zo'n 20.000 m² aan media-activiteiten zijn er plannen voor zo goed als 1.400 woningen - waarvan een aanzienlijk deel openbare woningen - naast buurtwinkels en gemeenschaps­voorzieningen. Deze ontwikkeling van de nieuwe wijk vlijt zich aan tegen een nieuw toegankelijk park van vrijwel 10 hectare, waarvan een gebied van twee hectare strikt is voorbehouden voor het behoud van de biodiversiteit. Een primeur, zo midden in de stad!

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, vlak bij de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht het terrein van zo’n 20 hectare over van de voormalige publieke eigenaars VRT en RTBF om het te openen naar de omliggende stadsomgeving toe, zoals bepaald in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Het feit dat de site nu wordt opengesteld voor het publiek in een gebied waar groene ruimten schaars zijn, biedt ongekende kansen om de Brusselaars en alle buurtbewoners nieuwe openbare en groene ruimten van hoge kwaliteit te verschaffen, naast betaalbare woningen, voorzieningen, buurtwinkels en ruimte voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de mediasector.

Met dit stadsproject, gecoördineerd door perspective.brussels, streeft de Brusselse Regering vier grote doelstellingen na:

  1. De Reyers-site uitbouwen tot een echte mediapool - Het is de bedoeling om de ingesloten site aan de hand van een gemengde stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling te creëren dat zowel bedrijven als scholen uit mediasector kan aantrekken.
  2. De site ontsluiten tot woonwijk - Door de site open te stellen, kan er een gevarieerd woningenaanbod worden ontwikkeld met ruimte voor lokale voorzieningen en handel. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, voorziet het plan in de mogelijkheid om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt gekeken naar routes voor de actieve weggebruikers en een brede beschikbaarheid van fietsenstallingen.
  3. Een openbare groene ruimte inrichten - Het plan ontplooit zich rond een brede groene ruimte, toegankelijk voor het publiek. Deze zal bestaan uit een meer mineraal, met bomen beplant gebied aan de westkant, een centraal terrasvormig gedeelte en een bosgebied in het oosten, het Georginbos. Het plan doelt ook op een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site.
  4. De biodiversiteit inbouwen in stadsprojecten - De wijziging van het RPA Mediapark was de aanleiding voor een nooit eerder geziene inspanning op het vlak van biodiversiteit, samen met Natuurpunt en Leefmilieu Brussel, waarbij stadsontwikkeling gepaard gaat met het behoud van de lokale biodiversiteit en die uitmondde in een reeks begeleidende maatregelen bij de uitvoering van het plan. 
  5. De principes van de circulaire economie in de praktijk brengen - Om de site te kunnen openstellen voor de omliggende wijken en ze te verbinden met groene openbare ruimten van hoge kwaliteit zullen de bestaande gebouwen worden afgebroken. Hiervoor koestert het plan grote ambities op het vlak van circulariteit en hergebruik van materialen.

Een operationele fase van de site gecoördineerd door de MSI

Op de site zijn al een reeks grootschalige werven in uitvoering, gecoördineerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) die instaat voor de volledige operationele invulling van het stadsprogramma De werken voor het mediahuis FRAME, met de MSI als bouwheer, en de nieuwe hoofdzetel van de RTBF (MediaSquare) zijn bijna klaar. De werken aan het toekomstige VRT-gebouw zijn volop bezig. De oplevering is gepland voor eind 2026.

Ook Beliris is betrokken bij de werf. Ze financiert en ontwikkelt het project voor de openbare ruimten, waarvoor binnenkort een vergunningsaanvraag wordt ingediend. In de onmiddellijke omgeving van de Mediapark-site zullen ook de heraanleg van de Reyerslaan en het tramproject tussen Meiser en de UCL-campus bijdragen tot de aankomende transitie van deze stadspoort naar een rustiger stedelijk leven en een beheerste mobiliteit.

Minister-President Rudi Vervoort is tevreden: “De Brusselaars en de omwonenden een nieuwe stadswijk aanreiken met alles erop en eraan, die voor iedereen toegankelijk is, die de biodiversiteit in stand houdt en nog versterkt en die de mediasector en de creatieve industrie in Brussel ondersteunt, wordt nu mogelijk en tastbaar dankzij de goede samenwerking tussen de privésector en de overheid. Met nieuwe groene ruimten, betaalbare woningen en openbare voorzieningen gaan we als nooit tevoren bijdragen tot de verwezenlijking van het principe dat de stad een recht is van iedereen."

“Nu de goedkeuring van dit project erdoor is, ben ik ontzettend blij dat bijna tien hectare groene ruimte, waaronder volledig beboste delen en perimeters voor bescherming van de biodiversiteit toegankelijk wordt. Het Mediapark-project creëert een nieuwe leefbare, aangename en bereikbare wijk met gemeenschapsvoorzieningen, maar ook met een focus op een aantal kernactiviteiten van de hedendaagse economie", zegt Antoine de Borman, algemeen directeur van perspective.brussels.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, is blij met de beslissing: “Dankzij de goedkeuring van het RPA kan de MSI, die instaat is voor de volledige operationele uitvoering van dit stadsproject, dit nu in de praktijk brengen, samen met alle openbare en privépartners. Gecombineerd met de voltooiing van het mediahuis, die gepland staat voor XXX, is dit een volgende stap in de totstandkoming van deze nieuwe ontwikkelingspool die zal leiden tot een nieuwe, kwalitatief hoogwaardige stadswijk, ingepast in het aanwezige stadsweefsel, en die de bestaande economische structuur verder zal versterken, met name via een innovatief ecosysteem dat zich richt op de media en op de creatieve sectoren.”

 

More on