MSI maakt shortlist van drie architectenteams bekend voor de herinrichting van de gelijkvloerse verdieping van het BIP in de Koningsstraat

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft, in overleg met Beliris, drie teams geselecteerd op basis van de veertien ontvangen kandidaturen in het kader van de overheidsopdracht die in april jl. werd gelanceerd om een ontwerper(*) te vinden voor de herinrichting van de gelijkvloerse verdieping van het BIP in de Koningsstraat 2-4 in 1000 Brussel.

De drie kandidaat-teams die de MSI op de shortlist heeft gezet in deze eerste fase van de procedure – de selectiefase – en die nu worden opgeroepen om een voorontwerp in te dienen, zijn:
- Atelier Pierre Hebbelinck
- dmvA Architecten
- Ici Architectes + JPHA Architectes

In de tweede fase van de procedure – de gunningsfase – zal de MSI, opnieuw in overleg met Beliris, haar keuze tussen de inschrijvers maken op basis van die voorontwerpen en de opdrachtnemer aanwijzen. De selectiecriteria zijn o.a. de toegevoegde waarde van het project voor het bestaande gebouw en de relevantie van de voorgestelde benadering voor de erfgoedwaarde van het gebouw, dat deel uitmaakt van een beschermd monument.

Drie partners, het Brussels Gewest, de MSI en Beliris, hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend voor de renovatie van het gelijkvloers van de Koningsstraat 2-4: het gebouw van het BIP-complex op de hoek van het Koningsplein en de Koningsstraat. Beliris, de federale opdrachtgever voor Brussel, financiert de studies voor het voorontwerp en voor de aanvraag van de bouwvergunning.

Het gebouwencomplex van het Brussels Info Place of BIP, naast het Koninklijk Paleis, is eigendom van de MSI en is een visitekaartje van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier huizen onder meer de kantoren van visit.brussels en de permanente tentoonstelling experience.brussels. Op de site zal de MSI ook een modulair pand bouwen voor het LE CHAT cartoon museum.

Deze renovatie moet specifiek zorgen voor een hoofdingang aan het Koningsplein. De herstructurering van de ruimtes moet leiden tot: een oplossing voor de beperkte zichtbaarheid van de functies die in het gebouw aanwezig zijn vanuit de openbare ruimte; een betere algemene toegankelijkheid van het gebouw, in het bijzonder voor mensen met een beperkte mobiliteit; en een duidelijkere circulatie binnen het gebouw.

Het programma omvat:
- de realisatie van een nieuwe ingang;
- de realisatie van een nieuwe ontvangst- en horecaruimte;
- de realisatie van verbindingen tussen de verschillende functies in het gebouw.

(*) Volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise op het vlak van milieu en duurzaamheid, EPB-coördinatie, veiligheids- en welzijnscoördinatie, akoestiek).

More on