MSI start studie naar reconversie van hoofdkazerne van Brusselse brandweer

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de mogelijke reconversie te onderzoeken van de huidige centrale brandweerkazerne aan de Helihavenlaan 11-15 in Brussel. Deze opdracht aan de MSI vloeide voort uit het besluit van de regering van 7 mei 2020 om een nieuwe kazerne te bouwen voor de generale staf van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). Door de geplande verhuizing op middellange termijn van de centrale brandweerkazerne naar het TACT (het voormalige TACT), naast Thurn & Taxis, die vandaag werd aangekondigd door de Brusselse regering, komt een groot bebouwd perceel vrij tussen de Helihavenlaan en de Frontispiesstraat, op het grondgebied van Brussel-Stad. Dit perceel ligt op de grens tussen het kanaalgebied en de Manhattanwijk naast het Noordstation en kan een belangrijke rol spelen in de transitie die nu plaatsvindt in dit stadsdeel. De MSI kreeg ook de opdracht van de Brusselse regering om de gedelegeerde opdrachtgever te zijn voor de toekomstige installatie van de DBDMH in het Port Business Park.

De kazerne in de Helihavenlaan beslaat een oppervlakte van ongeveer 0,8 hectare en heeft een bebouwde oppervlakte van circa 26.500 m². De Brusselse regering wil dat de MSI onderzoek doet naar de programmatische, ruimtelijke, economische en ecologische mogelijkheden van dit complex, zodat dit een transitie kan ondergaan binnen het referentiekader ‘Be Sustainable’ van Leefmilieu Brussel. De MSI zal een openbare aanbesteding van diensten uitschrijven om de bijbehorende studie uit te voeren.

De selectieprocedure van de kandidaat-ontwerpers gebeurt via de publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling door de Brusselse bouwmeester. Het is de bedoeling om 3 tot 5 multidisciplinaire teams te selecteren die daarna worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor deze overheidsopdracht.

De volgende competenties worden gevraagd:
- architectuur – stedenbouw – ontwerpend onderzoek (op de schaal van het architecturaal ontwerp);
- historische en patrimoniale analyse van naoorlogse gebouwen;
- stadsplanning;
- circulaire economie;
- projecteconomie (financiële analyse);
- technische beoordeling.

De uiterlijke datum voor de indiening van vragen tot deelname is 6 januari 2021.

De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is beschikbaar op bma.brussels.

More on