DBDMH – Helihaven

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan voor de reconversie van de huidige centrale kazerne van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in de Helihavenlaan.

De huidige Brusselse brandweerkazerne Helihaven bestrijkt het volledige stratenblok tussen de Helihavenlaan en de Frontispiesstraat, op de grens tussen het kanaalgebied en de Manhattanwijk naast het Noordstation. Het gebouw beslaat een oppervlakte van ongeveer 0,8 hectare en heeft een bebouwde oppervlakte van circa 26.500 m2. Dit complex van de DBDMH komt vrij wanneer de hoofdkazerne op middellange termijn verhuist naar het Port Business Park (het vroegere TACT).

De MSI kreeg de opdracht van gedelegeerd opdrachtgever voor de bouw van deze toekomstige vestiging van de DBDHM op het terrein van het Port Business Park.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting kreeg de taak om de programmatische, ruimtelijke, economische en ecologische mogelijkheden van de Helihavenkazerne te onderzoeken met het oog op de toekomstige reconversie. Het doel is om deze transitie uit te voeren binnen het referentiekader van Be Sustainable, de aanpak die is uitgewerkt door Leefmilieu Brussel.

In december 2020 publiceerde de MSI een openbare aanbesteding voor de aanstelling van het multidisciplinaire team dat de studie zal uitvoeren naar het potentieel van de site en de mogelijk scenario’s voor de reconversie.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers