MSI start tweede restaurantiefase van voormalig hippodroom Ukkel-Bosvoorde

Na de restauratie van vier iconische gebouwen tussen 2014 en 2016 start de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) nu met de restauratie van zes andere elementen van het historisch erfgoed: de twee hoofdingangen, de twee gokhallen, de tunnel onder de oude renbaan en het boshuis.

De voormalige hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, gelegen op het kruispunt van de Rooseveltlaan en de Terhulpsesteenweg, is een echte toegangspoort tot het Zoniënwoud, op de grens tussen stad en bos. Het terrein van 32,5 hectare omvat naast de oude renbaan in totaal 29 gebouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft hier drie grote doelstellingen na: het natuurlijk en historisch erfgoed bewaren; een recreatieve groene plek creëren die gezinnen kunnen gebruiken; en de recreatieve, educatieve  en culturele functie van deze plek ontwikkelen, evenals de functie als toegangspoort van het Zoniënwoud

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zorgt voor de historische restauratie van de belangrijkste gebouwen en coördineert de ontwikkeling en de activiteiten op het terrein, in samenwerking met Leefmilieu Brussel en de private concessiehouder (lees hier meer over hun respectieve rollen).

Tussen 2014 en 2016 restaureerde de MSI de grote tribune, de kleine tribune, het weeglokaal en de toren van de scheidsrechters, voor een totale kostprijs van 6 miljoen euro.

Nu is de MSI gestart met de tweede fase van de restauratie, nadat de stedenbouwkundige vergunning in het voorjaar rond was. Deze fase bestaat uit zes historische gebouwen die als prioriteit worden gezien:

  • het ingangspaviljoen op de hoek van de Terhulpsesteenweg en de Rooseveltlaan;
  • het ingangspaviljoen aan het einde van de parking in de Terhulpsesteenweg;
  • de halfcirkelvormige luifels van de stalen gokhal;
  • de halfcirkelvormige luifels van de betonnen gokhal;
  • de tunnel onder de oude renbaan, die toegang geeft tot het golfterrein en tot het geplande regionale speelterrein dat Leefmilieu Brussel ontwikkelt;
  • het boshuis aan de Terhulpsesteenweg, waar de parkbeheerders en de kantoren van Drohme onderdak zullen vinden.

 

Deze tweede restauratiefase vertegenwoordigt een budget van ongeveer 2,5 miljoen voor de MSI en zou begin 2022 afgerond moeten zijn. De werken zijn toevertrouwd aan het architectenbureau ORIGIN Architecture & Engineering en het bedrijf GROUP MONUMENT. Deze twee firma’s zijn gespecialiseerd in de restauratie van erfgoedgebouwen en haalden ook al openbare aanbestedingen binnen tijdens de eerste restauratiefase van de voormalige hippodroom.

More on