Openbaar onderzoek: geef uw mening over het ontwerp van Richtplan van Aanleg Josaphat

Het nieuwe project voor de Josaphatwijk kreeg concreet vorm in een Richtplan van Aanleg (RPA), dat door de Brusselse regering in eerste lezing werd goedgekeurd. U kan nu uw mening geven! Doe mee aan het openbaar onderzoek dat van 16 september tot 25 november 2021 plaatsvindt. In 2019 gaf u tijdens...
Read more

Josaphat: het openbaar onderzoek voor het plan van aanleg vanaf 16/09

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Brusselse Regering op 1 juli een aangepaste versie van het ontwerp van het RPA Josaphat goedgekeurd. Dat ontwerp werd fundamenteel gewijzigd en aangevuld op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties, maar houdt...
Read more

De Brusselse regering keurt in eerste lezing de nieuwe versie van het ontwerp van RPA Josaphat goed

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag, op donderdag 1 juli 2021, op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, de nieuwe versie van het ontwerp van richtplan van aanleg ‘Josaphat’ (RPA) in eerste lezing goedgekeurd. Dat ontwerp werd gewijzigd en aangevuld op basis van de resultaten...
Read more

Tweede editie van tijdelijk park ‘Zomer in Josaphat’ start op 1 juli

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is klaar met de voorbereidingen voor de tweede editie van het tijdelijk park ‘Zomer in Josaphat’, dat zal openen in juli, augustus en september op het terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat (zie het programma hieronder). De ruimte is nu...
Read more

Programma van Zomer in Josaphat

'Zomer in Josaphat', het tijdelijke project dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) organiseert op vraag van de Brusselse gewestregering, loopt van 1 augustus tot 22 oktober 2020 in een deel van het voormalige rangeerstation Josaphat. Bekijk of download de plattegrond van het terrein...
Read more

MSI werkt aan ‘Zomer in Josaphat’

Het Relance- en Herontwikkelingsplan dat de Brussels Hoofdstedelijke Regering dinsdag 7 juli voorstelde, bevat onder meer de activering van tijdelijke projecten op de strategische sites van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, met prioriteit voor Josaphat. Dus de MSI werkt actief aan de...
Read more

Josaphat: Beliris verlengt antwoordtermijn van aanbesteding voor infrastructuur, groen en openbare ruimte

Beliris(*) publiceerde een rechtzetting van het bijzonder bestek van de ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Eerst moesten de kandidaturen binnen zijn op 5 november 2019 om 11 uur, maar Beliris heeft deze termijn verlengd: de kandidaturen...
Read more

Josaphat: openbaar onderzoek over het Richtplan van Aanleg

Van 3 oktober tot 2 december 2019 zal perspective.brussels een openbaar onderzoek organiseren naar het ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de site Josaphat in de gemeenten Schaarbeek en Evere. Tijdens deze periode kunnen alle buurtbewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het...
Read more