Vacature voor een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ‘communicatieverantwoordelijke’ (m/v) die de communicatie van de onderneming organiseert en coördineert...
Read more

Pascal Sac

Pascal Sac, onze communicatieadviseur, collega en vriend, is ons op 25 juli geheel onverwacht ontvallen. Het nieuws van zijn dood ging als een schokgolf door het kleine team van de MSI-medewerkers waarin hij een bijzondere en heel eigen plaats innam. Dat we dit droeve nieuws in volle vakantieperiode...
Read more

Manufakture, een stap in de ontwikkeling van de site van de Slachthuizen

Minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet waren donderdag samen met burgemeester Fabrice Cumps van Anderlecht aanwezig bij de officiële start van de werken aan het Manufakture-gebouw door de privé-concessiehouder die de site exploiteert, de nv Abattoir. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de ambities van het Brussels Gewest voor de toekomst van de site te bespreken met de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die het grootste deel van de site heeft gekocht en de ontwikkeling ervan coördineert.
Read more

Usquare.brussels: MSI is op zoek naar een multidisciplinair team voor de architecturale programmering van het Huis van Autisme

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft eind september het licht op groen gezet voor de vestiging van het toekomstige Brussels Huis van Autisme op de site Usquare.brussels in Elsene. En zij heeft het project toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die sinds enkele jaren de verbouwing van de voormalige Fritz Toussaintkazerne coördineert en dus tot taak heeft het Huis van het Autisme in de nieuwe wijk Usquare.brussels te realiseren.
Read more

MSI moderniseert infrastructuur van hippodroom Ukkel-Bosvoorde

Naast de restauratie van de belangrijkste historische gebouwen van de voormalige hippodroom is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ook gestart met de modernisering van de infrastructuur op de site (riolering, watervoorziening en elektriciteit). Die werken waren noodzakelijk gezien de verouderde staat als gevolg van de lange geschiedenis van de renbaan.
Read more

Mediapark.brussels: tijdelijk park op initiatief van MSI valt in de prijzen

Het tijdelijke park dat afgelopen zomer geopend was op de site van mediapark.brussels viel deze donderdag in de prijzen tijdens de uitreiking van de Matexi Awards. Deze awards belonen buurtinitiatieven die de bewoners dichter bij elkaar brengen en de levenskwaliteit in de buurt verbeteren. De...
Read more

Usquare.brussels weer enkele stappen vooruit

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, is verheugd over het feit dat "Usquare.brussels, de transformatie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene in een open, diverse en multifunctionele wijk, de voorbije weken een aantal belangrijke stappen heeft...
Read more

Vergunning afgeleverd voor The Dome, de renovatie van het oude Actiris-gebouw

Het Brussels Gewest heeft een stedenbouwkundige vergunning gegeven aan The Dome, de nieuwe bestemming van het iconische gebouw op de hoek van het Beursplein en de Anspachlaan. Dat werd woensdag 2 november bevestigd door staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed , Pascal Smet. De Maatschappij voor...
Read more

MSI krijgt taak om Brussels Huis van het Autisme te integreren in Usquare.brussels

Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazerne van de oude kazerne Fritz Toussaint in Elsene. Het project is toevertrouwd aan de...
Read more