MSI zal haalbaarheid onderzoeken van plannen voor een zwembad op het dak van de Abbatoir-site te Anderlecht

17 mei 2021
Copyright SA-NV Abattoir - BaukunstCopyright SA-NV Abattoir - Baukunst

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zich vorige week principieel akkoord verklaard met de voortzetting van het onderzoek naar de ontwikkeling van een multifunctioneel zwembad (met binnen- en buitenbad) op de Abattoir-site te Anderlecht, en heeft de MSI opgedragen een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

De gewestregering nam deze beslissingen op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister voor Werk en Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Minister Clerfayt vertelde aan de pers dat de haalbaarheidsstudie van de MSI “een eerste stap is om te bepalen of zo’n project levensvatbaar is, ook financieel. De studie moet antwoorden bieden op de noodzakelijke vragen over de financiering, de juridische structuur en de technische beperkingen van de site.” Het idee is dat dit zwembad zal komen op het dak van het toekomstige gebouw Manufakture dat de NV Abattoir zal bouwen achter de grote historische hal van de slachthuizen van Anderlecht. De Brusselse regering verwacht dat het project zal bijdragen aan de uitstraling van de stad dankzij de architecturale meerwaarde, dat het allerlei soorten zwemmers zal aantrekken en dat het toegankelijk zal zijn voor alle Brusselaars, inclusief scholen. Minister-president Vervoort benadrukte in de pers dat “de doelstelling is om de toegankelijkheid te garanderen voor alle Brusselse burgers en een antwoord te bieden op de grote nood aan zwembaden in dit deel van het gewestelijk grondgebied.”

Het zwembadproject op het dak is het resultaat van een partnerschap met de NV Abattoir, waarvan het project Manufakture steun krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van het Brussels Gewest ter waarde van 10 miljoen euro op een totale investering van 18 miljoen. Om vertragingen in de werken te vermijden, besloot de Vlaamse Gemeenschapscommissie vorig najaar om de bijkomende kosten als gevolg van de versterking van de funderingen en de structuren voor 1 miljoen euro te financieren. 

Dit project wil een bijdrage leveren aan de transformatie van de wijk. Indien het wordt gerealiseerd, zal het samengaan met een stadsboerderij, zwembaden voor aquaponics en de Foodmet en een voedingshal met meer dan 50 kramen. Voor een duurzame en innovatieve benadering zal onderzoek worden gedaan naar de technologie om de restwarmte te recupereren van de activiteiten voor de verwerking van voedingsproducten, die binnenkort op de site zullen komen.

Naast de innovatieve aspecten op het vlak van architectuur en energie ziet Elke Tiebout, de ceo van de NV Abattoir, hierin een grote troef in het sociale landschap van Brussel en een antwoord op een tekort in het Brussels Gewest: “Er zijn te veel Brusselse ketten die niet de kans krijgen om te leren zwemmen. En dit nieuwe project is een meerwaarde voor onze site. We ontvangen het dus met enthousiasme!”

Staatssecretaris Pascal Smet preciseerde in de media dat “deze site een fantastisch nieuwe wijk zal worden en een zwembad past perfect in deze stedelijke context. Een mooi voorbeeld van een combinatie van stedelijke functies, architectuur en duurzaamheid. Ik hoop dus dat wij er samen, op alle overheidsniveaus en over alle competenties heen, in slagen om dit magnifieke project voor de Brusselaars te realiseren.”