DBDMH – Bergensesteenweg 409

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening voor brandweerlieden en sportievelingen uit de wijk in de Bergensesteenweg 406 in Anderlecht. De MSI voert dit project voor de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de sportvoorziening financiert en voor de gemeente Anderlecht, die deze zal beheren.

Het terrein van het gemengde project ligt op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, midden in Kuregem, aan de Bergensesteenweg 409. Het bestrijkt het volledige stratenblok tussen de Bergensesteenweg, de Hoofdrioolstraat en de Nijverheidskaai op de rechteroever van het kanaal en heeft een ingang aan de twee zijden.

Vroeger was er een bedrijf gevestigd op het perceel van 3.771 m2. Er staat een gebouw op, dat afgebroken zal moeten worden voor de ontwikkeling van het project.

Het terrein is eigendom van de DBDMH sinds november 2018. De voorpost van de Brandweer (meestal de ‘brandweerkazerne’ genoemd) verhuist hierheen in 2025 vanuit zijn huidige locatie in de Bergensesteenweg 627 en er komt ook een sportvoorziening, die zal openstaan voor de buurt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft drie grote doelstellingen na:

  • het bijdragen aan de modernisering van de kazernes van de DBDMH binnen het Brussels Gewest, zodat die beter voldoen aan de huidige comfortnormen van de werknemers en de duurzaamheidsnormen van gebouwen;
  • het creëren van een mix van functies die het Kanaalplan voorstaat en een antwoord bieden op de nood aan sportvoorzieningen die werd vastgesteld tijdens de uitwerking van het stadsvernieuwingscontract (SVC) voor dit gebied;
  • het optimaliseren van de beschikbare vastgoedreserves en middelen van de overheid.

 

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

De MSI is de projectontwikkelaar die de diverse operaties coördineert voor het bouwen van de nieuwe brandweerkazerne en sportvoorziening.

De MSI treedt op als bouwheer van het project en is in dit stadium verantwoordelijk voor:

  • de start en de uitvoering van de voorbereidende studies;
  • de start en de opvolging van de ontwerpopdracht tot aan de indiening van de aanvraag van de vergunningen.

 

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers