Geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal het nieuwe geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers bouwen aan de Havenlaan 55 in 1000 Brussel, tegenover Thurn & Taxis. Het project wordt gefinancierd door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en zal na de oplevering worden geleid door de vzw Transit.

Dit nieuwbouwproject beslaat ongeveer 5.000 m² bruto, waarvan iets meer dan 4.000 m² voor het geïntegreerde centrum dat zal worden beheerd door de vzw Transit en bijna 1.000 m² voor de Haven van Brussel. Het wordt gebouwd tegenover Thurn & Taxis, naast het hoofdkantoor van de Haven van Brussel, dat eveneens ruimtes in het gebouw zal gebruiken.

Dit geïntegreerde centrum voor druggebruikers is enerzijds een belangrijke realisatie van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het gewest en anderzijds een concretisering van het nieuwe stedelijke evenwicht dat wordt beoogd voor het kanaalgebied, omdat het zal leiden tot een betere benutting van de beschikbare oppervlakte, meer kwaliteit van de openbare ruimte en meer diversiteit van de stedelijke functies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met dit nieuwe gebouw vooral de toegang tot gezondheidszorg garanderen voor iedereen en de strijd tegen ongelijkheid aangaan.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
 
De MSI treedt op als gedelegeerd opdrachtgever voor het totaalproject, in nauwe samenwerking met BPV, de Haven van Brussel, de gewestelijke Grondregie, het team van de Brusselse bouwmeester en de vzw Transit.

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers