Het Brussels Gewest wijst 12 tijdelijke gebruikers aan voor een deel van de gebouwen aan de Manchesterstraat 17-19

27 juli 2021

Na in maart van dit jaar een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling te hebben uitgeschreven, koos het Brussels Gewest via de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die het project als gedelegeerd opdrachtgever in goede banen leidt, 12 dossiers uit de 28 ontvangen...

Lees meer
De tijdelijk te gebruiken verdiepingen bevinden zich in de blauw ingekleurde gebouwen op de in het blauw omlijnde site aan de Manchesterstraat. © sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

Officiële start voor Frame, visitekaartje van mediapark.brussels

6 juli 2021

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, heeft vandaag, dinsdag 6 juli 2021, de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

De...

Lees meer
Simulatie van de gevel van het toekomstige gebouw. © sau-msi.brussels (Baukunst-Bruther)

De Brusselse regering keurt in eerste lezing de nieuwe versie van het ontwerp van RPA Josaphat goed

1 juli 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag, op donderdag 1 juli 2021, op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, de nieuwe versie van het ontwerp van richtplan van aanleg ‘Josaphat’ (RPA) in eerste lezing goedgekeurd. Dat ontwerp werd gewijzigd en aangevuld op basis van de...

Lees meer
© perspective.brussels - MSA-Alain Simon

Tweede editie van tijdelijk park ‘Zomer in Josaphat’ start op 1 juli

25 juni 2021

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is klaar met de voorbereidingen voor de tweede editie van het tijdelijk park ‘Zomer in Josaphat’, dat zal openen in juli, augustus en september op het terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat (zie het programma hieronder). De...

Lees meer

Usquare.brussels: lancering van een overheidsopdracht voor de bouw van studentenwoningen

24 juni 2021

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een overheidsopdracht gepubliceerd voor de bouw van ongeveer 480 studentenwoningen op het terrein van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. Deze aanbesteding wordt uitgeschreven in...

Lees meer
De vier gebouwen waarop de overheidsopdracht voor de bouw van studentenwoningen betrekking heeft. © sau-msi.brussels (GlobalView)

RPA mediapark.brussels: Gewest wijzigt ontwerp zonder af te stappen van zijn ambitie

21 juni 2021

Op 17 juni 2021 keurde de Brusselse regering de wijzigingen goed die naar aanleiding van het openbaar onderzoek van 2019 en de adviezen van de geraadpleegde instanties en gemeenten aan het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) mediapark.brussels moeten worden aangebracht. De bijsturing...

Lees meer
Nieuwe versie van het RPA. © Leclercq Associés/perspective.brussels