Frame

De MSI bouwt het FRAME-project op een terrein dat haar eigendom is, aan de Reyerslaan, tussen het premetrostation Diamant en de ingang van de RTBF, vlakbij de afrit van de E40. Frame wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal bijdragen tot de wens van het Gewest om de media-, audiovisuele en communicatiesector te versterken.

Frame zal een nieuw Brussels epicentrum vormen voor deze sector en in één gebouw van zo'n 9.000 m² een heel creatief ecosysteem samenbrengen: regionale televisie (BX1); co-working space en hub voor gespecialiseerde bedrijven; gedeelde apparatuur, enz.

Frame wordt enerzijds een paradepaardje, een factor van aantrekkelijkheid, een van de eerste nieuwe gebouwen en een voorafbeelding van mediapark.brussels. Kortom, het uithangbord van deze nieuwe creatieve wijk van Brussel.

  • In januari 2017 lanceerde de MSI een oproep aan ontwerpteams voor de bouw van Frame.
  • In april 2017 ontving de MSI 51 aanvragen. Sommige van deze multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB-coördinatie, veiligheids- en gezondheidscoördinatie) waren Belgisch, andere kwamen uit verschillende Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland, enz.) en sommige bestonden uit internationale groepen .
  • In juni 2017 heeft de MSI 5 teams op de shortlist gezet van de 51 aanvragen.
  • In maart 2018 riep de MSI het project van de vereniging Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs) uit tot winnaar van de oproep aanontwerpteams voor de bouw van Frame. Het bouwbudget bedraagt 16 miljoen euro exclusief btw, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Franse Gemeenschapscommissie van het Hoofdstedelijk Gewest heeft ook bijna 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de verhuis van BX1.
  • In april 2020 verkreeg de MSI de bouwvergunning voor Frame.
  • In april 2021 heeft de MSI BAM Interbuild - Groven+ aangesteld voor de bouw van Frame.
  • In juli 2021 begonene de werken. Naar verwachting zal het gebouw in 2025 worden opgeleverd en zullen de gebruikers er hun intrek in nemen.