Kanaal

WoningenBedrijvenLogistiekGroenVoorzieningenGemengde projecten

Voor de uitvoering van het Kanaalplan heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een speciaal team aangewezen, waarin onder meer de drie projectleiders van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zitten. Dit team is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het Kanaalplan.

De operationele perimeter van 700 hectare van het Kanaalplan, waarvan 300 hectare in overheidsbezit, is een van de interventiezones van de MSI, waar de maatschappij beschikt over een beperkt grondbeheer. De MSI vervult hier een tweeledige rol van enerzijds coördinator en facilitator van publieke en private projecten en anderzijds initiatiefnemer en uitvoerder van projecten. Sinds de start van de activiteiten is dit team betrokken bij een honderdtal dossiers van heel verschillende aard.

Een paar voorbeelden om deze diversiteit te illustreren:

  • De MSI heeft de Citroën-IJzergarage gekocht om er een museum voor moderne en hedendaagse kunst met internationale uitstraling in onder te brengen, zoals het Brussel Gewest plant. Tevens heeft de MSI het grondbeheer geregeld van een terrein aan de andere kant van het kanaal, naast Thurn & Taxis, waarnaar de activiteiten van de Citroëngarage kunnen verhuizen.
  • Na enkele andere gewestelijke instanties heeft de MSI meegewerkt aan de vestiging in de Birmingwijk van een productie-eenheid van Vivaqua van materiaal om rioolleidingen te herstellen. Dit werk voorafgaand aan de vergunningaanvraag leidde tot een verbetering van het project in de geest van het Kanaalplan: een betere functiemix door de toevoeging van woningen, een beter stadsweefsel dankzij de doorsteek van een stratenblok, een betere architecturale kwaliteit ...
  • In samenwerking met de gemeente en enkele andere gewestelijke instanties heeft de MSI meegewerkt aan de voorbereiding van het openbaar onderzoek van het  BBP Biestebroek. Het organiseerde het overleg en de coproductie met de projecten van de verschillende vastgoedontwikkelaars in het Biestebroekdok, met respect voor de principes van het Kanaalplan. Daarnaast is de MSI op de rechteroever van het Biestebroekdok betrokken bij de onderhandelingen over het vertrek van een bedrijf dat brandstof opslaat en dat de geplande nieuwe ontwikkelingen (zoals woningen) van het BBP in de weg staat. Op de linkeroever werkt de MSI samen met een logistiekbedrijf aan de rationalisering van het bodemgebruik zodat er ruimte vrijkomt voor een toekomstig project van het Kanaalplan.
  • De MSI is eveneens betrokken bij de voorbereiding van de ontwikkeling in de voorhaven van een roll-on-roll-offterminal (of roroterminal) voor het vervoer over water van tweedehands voertuigen. Deze activiteit, die zeer nadrukkelijk aanwezig is in Anderlecht, aan de rand van het zuidelijk deel van het kanaal, wordt op termijn naar het noorden verhuisd. Daarom leidt de MSI een taskforce om de reconversie te begeleiden van de gebouwen en terreinen die nu nog gebruikt worden door de handelaars van tweedehands wagens.

Bijgewerkt: 2016.11.28

BBP Biestebroeck © Aries/BuurHet Biestebroekdok in AnderlechtHet schipperijdok in Anderlecht © SAU-MSI (C.H.)Citroën IJser © SAU-MSI/Reporters

Project managers

  • Claire HEUGHEBAERT +32 (0)2 899 38 09
  • Charlotte KOKKEN +32 (0)2 899 38 10