Artistieke pool Manchester 13-15/17-19

CultuurRecreatie

De sites Manchester 13-15 en Manchester 17-19 liggen op een steenworp van het kanaal, in de Manchesterstraat in Molenbeek, naast de Brusselse vestiging van Charleroi Danse (Raffinaderij-Plan K) en vlakbij Cinemaximiliaan. De twee percelen beslaan een totale oppervlakte van 5.550 m2 (0,5 hectare) en bevatten 8 gebouwen met een bovengrondse oppervlakte van 7.500 m2.

De gebouwen in Manchester 17-19 zijn eigendom van het Brussels Gewest sinds 2017 en in Manchester 13-15 sinds 2018. Vroeger werden ze gebruikt voor diverse economische activiteiten, zoals de beroemde raffinaderij Graeffe.

Op dit moment wordt een deel van de ruimte gebruikt door Recyclart, Vaartkapoen en Damaged Goods/Decoratelier, als een voorsmaakje van de toekomstige programmatie op de site.

Tegen 2025 worden deze gebouwen omgevormd tot een nieuwe ‘hub’ voor culturele, artistieke en creatieve producties. Het belangrijkste doel is dat er in deze wijk een centrum voor creativiteit ontstaat (culturele hal, workshops, bedrijven), waar allerlei spelers uit de culturele en artistieke sector in Brussel een plaats krijgen.

Dit project sluit aan op het streven naar een mix van functies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstaat in zijn Kanaalplan.

De rol van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

De MSI is gedelegeerd opdrachtgever voor dit project.

Ze voerde een studie uit om een reeks ‘invariante inrichtingsprincipes’ te definiëren, zoals het behoud van de hangar op het perceel Manchester 13-15 omdat hier een diverse programmatie mogelijk is, het behoud van de L-vormige achterbouw op het perceel Manchester 17-19 vanwege de erfgoedwaarde en de afbraak van enkele gebouwen, waaronder die aan de straatkant (Manchester 17-19). Het Brussels Gewest wil een nieuwe verbinding creëren tussen de twee sites en de binnenplaatsen openen naar de wijk, zodat de toekomstige productieve en culturele pool een mooie zichtbaarheid krijgt.

Ze leidt de procedure voor de aanstelling van het multidisciplinaire team dat het project zal ontwerpen voor de vernieuwing/herontwikkeling in een artistieke en culturele pool van de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19.

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site.

Bijgewerkt: 2021.02.10

De huidige situatie van Manchesterstraat 13-15 en 17-19.  © sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

Project managers

  • Bruno ALLARDIN +32 (0)2 899 38 18