Usquare.brussels

In opdracht van het Brussels Gewest is de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) aangesteld om de concrete uitwerking van diverse operaties te realiseren en te coördineren in Usquare.brussels.  

De toekomstige nieuwe en open wijk, die daarnaast ook divers en dynamisch, stedelijk en levendig, universitair en internationaal, duurzaam en innovatief zal zijn. De wijk komt op het terrein van 4 hectare van de voormalige Koninklijke rijkswachtschool op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene.

Usquare.brussels heeft twee doelstellingen: enerzijds tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars aan woningen, publieke voorzieningen, gedeelde diensten en kwaliteitsvolle openbare ruimtes en anderzijds plaats bieden aan een ambitieus en baanbrekend project van internationaal niveau, dat gezamenlijk wordt gedragen door twee universiteiten, de VUB en de ULB, en dat gericht is op duurzame ontwikkeling (onderzoek, verspreiden en delen van kennis, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie, voeding).

De MSI speelt een rol als coördinator van de wijk genaamd Usquare.brussels . Deze opdracht kreeg de MSI van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de oude kazerne heeft gekocht van de federale staat.
De MSI coördineert de verschillende onderdelen van het project Usquare.brussels.

Bovendien is de SAU, in overleg met andere betrokken openbare en universitaire partners, ook de opdrachtgever voor de bouw van studentenwoningen, het autismehuis, evenals voor de aanleg van het door geothermie gevoede warmtenet en de volledige herinrichting van de openbare ruimten. Daarbij heeft de MSI aandacht voor het historische erfgoed, maar het zal openingen maken in de afsluitende muur rond het terrein, zodat het toegankelijk wordt vanuit de omringende wijken. 

Ook is de MSI bouwheer van de toekomstige reconversie van de manege, die diende voor de training van de bereden politie, in een hal gericht op duurzame voeding. Dit deel van de herbestemming van de kazerne krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 • In het voorjaar van 2018 wordt de MSI verantwoordelijk voor de operationele ontwikkeling van het project voor de herbestemming van de voormalige Kazerne van Elsene. Ze begeleidt onder andere de universiteiten (ULB en VUB) bij de lancering van hun internationale architectuurwedstrijd voor de realisatie van hun nieuwe academische activiteitencluster en de restauratie van de voormalige manege tot voedselhal.
 • Van het voorjaar van 2019 tot het einde van de zomer van 2022 voerde de MSI op het terrein van de voormalige kazerne een grootschalig tijdelijk beheer. Destijds het grootste tijdelijke bezettingsproject van België (genaamd See U), herbergde meer dan 200 project initiatoren, organiseerde het meer dan 1500 evenementen en activiteiten, en verwelkomde het enkele honderdduizenden bezoekers.
 • Begin 2020 wijst de SAU een Frans-Belgisch multidisciplinair team aan, geleid door het bureau Anyoji Beltrando architecten-stedenbouwkundigen, om het ontwerp en de uitvoering van de 20.000 m² openbare ruimtes van het Usquare.brussels terrein, evenals de aanleg van een door geothermie gevoed warmtenet, te verzorgen.
 • Eind 2020 verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bouwvergunningen voor de eerste twee renovatie- en herbestemmingsoperaties van iconische gebouwen op het terrein: de eerste vergunning wordt aan de MSI verleend voor de renovatie en herbestemming van de voormalige manege tot een hal gericht op duurzame voeding; de tweede vergunning wordt aan de universiteiten ULB en VUB verleend voor de renovatie en herbestemming van de gebouwen aan de voorzijde van de Generaal Jacqueslaan tot een academische activiteitencluster.
 • In december 2020 wint See U, de tijdelijke bezetting van Usquare.brussels, een prijs op de Visit.brussels Awards.
 • Begin 2021 start de MSI een innovatief participatief proces voor het ontwerp van de openbare ruimtes.
 • Eind 2021 begint de eerste herbestemmingswerf van de iconische gebouwen van de voormalige kazerne.
 • Zomer 2022: de MSI verkrijgt haar bouwvergunning voor de aanleg van het warmtenet, de boringen voor geothermische sondes, de volledige renovatie van de rioleringen, de aanleg van geïntegreerde regenwaterbeheerinfrastructuren en de volledige herinrichting van de openbare ruimtes.
 • Begin 2023: de werken voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuren beginnen.
 • Midden 2024: de nieuwe academische activiteitencluster wordt ingehuldigd en zal vanaf het academiejaar 2024 talrijke professoren, promovendi, onderzoekers en studenten verwelkomen.

 

Project managers

 • Ann-Sophie DOESBURG
 • Bruno ALLARDIN
 • Claire HEUGHEBAERT
 • Sébastien RODESCH