Kazerne – Usquare.brussels

In opdracht van het Brussels Gewest zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) als projectontwikkelaar de diverse operaties coördineren voor de concrete uitwerking van Usquare.brussels, de toekomstige nieuwe en open wijk, die daarnaast ook divers en dynamisch, stedelijk en levendig, universitair en internationaal, duurzaam en innovatief zal zijn. De wijk komt op het terrein van 3,95 hectare van de voormalige rijkswachtschool op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene.

Usquare.brussels heeft twee doelstellingen: enerzijds tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars aan woningen, buurtvoorzieningen en kwaliteitsvolle openbare plaatsen en anderzijds plaats bieden aan een ambitieus en baanbrekend project van internationaal niveau, dat gezamenlijk wordt gedragen door twee universiteiten, de VUB en de ULB, en dat gericht is op duurzame ontwikkeling (onderzoek, verspreiden en delen van kennis, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie, voeding).

Coördinator van Usquare

De MSI speelt een rol als coördinator van de site waar Usquare.brussels zal komen. Deze gedelegeerde opdracht kreeg de MSI van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de oude kazerne heeft gekocht van de federale staat.
De MSI coördineert de verschillende onderdelen van het project Usquare.brussels.

Daarnaast beheert de MSI een aantal zaken zelf, in overleg met de andere actoren van de overheid en de universiteiten: zoeken van investeerders voor de universitaire woningen; opdrachtgever van projecten in de openbare ruimte. Daarbij heeft de MSI aandacht voor het historische erfgoed, maar het zal openingen maken in de afsluitende muur rond het terrein, zodat het toegankelijk wordt vanuit de omringende wijken. 

Ook is de MSI bouwheer van de toekomstige reconversie van de manege, die diende voor de training van de bereden politie, in een hal gericht op duurzame voeding. Dit deel van de herbestemming van de kazerne krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 • In april 2018 publiceerde de MSI een openbare aanbesteding om een opdrachtnemer te selecteren voor de coördinatie, de dynamisering en het tijdelijke gebruik van het hele complex tijdens de overgangsfase.
 • In mei 2018 publiceerde de MSI een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om projectdragers te identificeren die tijdelijk gebruik willen maken van een deel van de site.
 • In juni 2018 publiceerde de MSI een uitnodiging tot het indienen van een offerte voor de herstellingswerken (aansluiten van water, elektriciteit...) voor het tijdelijk gebruik van de site.
 • In september 2018 benoemde de MSI de opdrachtnemer voor de coördinatie, de dynamisering en het tijdelijke gebruik van het hele complex: de groep Creatis / D-Side Groupe / Le Troisième Pôle.
 • In november 2018 selecteerde de MSI de 41 eerste tijdelijke gebruikers in het kader van See U, de overgangsfase van het project Usquare.brussels, waar momenteel meer dan 100 projectdragers een plaats vinden.
 • In april 2019 werd See U ingehuldigd.
 • In december 2019 koos de MSI een multidisciplinair Frans-Belgisch team, onder leiding van het architectuur- en stedenbouwbureau Anyoji Beltrando, voor het ontwerp en de opvolging van de realisatie van de openbare ruimte (20.000 m2) van Usquare.brussels.
 • In oktober 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt voor de eerste twee herbestemmingsoperaties van emblematische gebouwen op de site: de eerste vergunning aan de MSI voor de renovatie en reconversie van de voormalige manege (waar de bereden politie van de rijkswachtschool oefende) tot een hal voor duurzame voeding; de tweede vergunning aan de universiteiten VUB en ULB voor de renovatie en herbestemming van de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan tot universitaire voorzieningen en woningen voor onderzoekers.
 • In december 2020 viel See U, het tijdelijke project van Usquare.brussels, in de prijzen bij de Visit.brussels Awards.
 • In januari 2021 startte de MSI een inspraaktraject voor het ontwerp van de openbare ruimte van Usquare.brussels.
 • In februari 2021 kondigde de MSI aan dat het tijdelijk project See U werd verlengd.
 • In december 2021 startten de reconversiewerken aan de emblematische gebouwen van de voormalige kazerne.

Meer info: www.usquare.brussels en www.see-u.brussels

Bijgewerkt: 29.12.2022

Project managers